Upravni odbor 2009/2010 2016-10-16T11:44:16+02:00

UPRAVNI ODBOR 2009/2010

BRINA SELAN, predsednica | ŠPELA SEDEJ, podpredsednica in vodja odnosov z javnostmi | MATIC PROSEN, vodja projektov | ANA OBREZA, HRM | MAK KORDIĆ, vodja IT

V letu 2009/2010 so oblikovali nova dogodka Marketinško Elipso v obliki okrogle mize in v sklopu podsekcije za oglaševanje ŠSDMS Advertizziv. Izoblikovali so valilnico idej in mentorstvo projektom. Velik del energije so usmerili v statut in reorganizacijo sekcije, ki Organizirali so večje število dogodkov, poleg fANfARE – Študentske marketinške konference, tudi trip v Zagreb in Berlin. V tem letu so pričeli z organizacijo dogodkov z naslovom Marketinška akamedija, kjer so v goste vabili  strokovnjake iz področij marketinga, ki se ukvarjajo še ostalimi vidiki stroke poleg oglaševanja. Na ta način so slušateljem približali še ‘account’ del delovanja marketinga v Sloveniji. Z okroglo mizo so sodelovali na Slovenski marketinški konferenci.