Loading...
Ventilator 2016-10-16T11:44:16+02:00
ventilator

Ventilator

Ventilator je okrogla miza o aktualnih marketinških temah. Moderator s povabljenimi gosti razvija diskusijo, ki nudi stik raznolikih stališč ljudi, ki delujejo na številnih področjih in tako omogoča večdimenzionalen vpogled v marketinški svet. Organizirali smo razprave o internem marketingu, družbeni odgovornosti podjetij, razvoju trenutnega modela trženja ipd.

Pretekli Ventilatorji:

Na projekte